Swipe-able Slider with Swipe.js - Hongkiat.com
Ši-LA-CO

ŠI-LA-CO d.o.o.

Trgovačko društvo ŠI-LA-CO d.o.o. posluje od 1994. godine. O uspješnosti našeg društva govori preko 1.000 zadovoljnih klijenata koje smo stekli tokom 20 godina uspješnog poslovanja. Društvo je u početku pružalo uslugu iznajmljivanja motornih ljestvi i hidrauličnih platformi. S vremenom smo proširili tu početnu uslugu na velik broj vrsta radova na visinama koje se obavljaju uz korištenje dizalice/hidraulične platforme. Neke od usluga koje danas pružamo su: pranje stakala i hala, popravci fasada, montaža reklama, rušenje i orezivanje visokog drveća, čišćenje oluka i krovova te mnoge druge usluge koje obavljamo ovisno o potrebama i željama naših klijenata.

Glavna obilježja naše firme su:
  • Pouzdane i kvalitetne hidraulične platforme dohvatne visine do 45m,
  • sigurnost prilikom izvođenja radova,
  • stručno osposobljeno osoblje koje posjeduje svu dokumentaciju potrebnu za rad na hidrauličnim platformama,
  • brza usluga na cijelom teritoriju Hrvatske,
  • individualni pristup, dogovor s voditeljima projekata naručitelja,
  • visoka fleksibilnost, prilagođavanje potrebama klijenata/naručitelja
  • 24-satna usluga, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.

Zastupnici smo njemačkog proizvođača hidrauličkih platformi TEUPEN. Platforme TEUPEN odlikuju se visokom tehnologijom, a kvalitetom i performansama predstavljaju broj jedan u svijetu.
teupen

Također smo zastupnici njemačkog proizvođača strojeva za čišćenje visokih objekata hyCLEANER o kojima više možete saznati pritiskom na njihov logo.